Online CasinosPokerSports BettingBingoGambling Directory
Online Gambling
Poker Handbok
Kasino Handbok
Spel Handbok

Sjukortspoker

 
   Previous Site  Next Site
  Målet i sjukortspoker är att skapa den starkaste pokerhanden med 5 kort som du kan från 7 kort. Utav dessa 7 kort är 3 dolda och 4 synliga för de andra spelarna. Sjukortspoker spelas i 5 satsningsrundor.

Innan korten ges ut placerar spelarna en antesatsning- en liten insats för att få in pengar i potten.

Att ge ut korten
Given ger korten medsols. Given börjar med att ge kort till spelaren vänster om honom. Varje spelare får två dolda kort (kallas för “Pocket cards” eller ”Hole cards”) som bara han eller hon kan se samt ett tredje kort som är synligt för de andra spelarna (kallas för “Door”).

Att placera den första satsningen
Spelaren som har det lägsta tredje kortet börjar satsningen med att placera en satsning (kallas för “bring-in” eller ”forced”) som kan komma att vara likvärdig med hälften av minimisatsningen eller maxsatsningen. Om spelaren inte satsar måste han/hon kasta korten.
Om två eller fler spelare har lika låga kort fastställs satsningsordningen i enlighet med färgen på korten i alfabetisk ordning: Club (Klöver), Diamond (Ruter(, Heart (Hjärter) och Spade (Spader).

Given i sjukortspoker (Third Street)
Den spelare som sitter till vänster om spelaren med det lägsta tredje kortet börjar med att (för att sedan åtföljas medsols av de andra spelarna):

Syna-matcha satsningen som gjordes
Höja-öka insatsen
eller Kasta Korten-lägga sig

I spel med intervall (Limit Games) fastställs satsningar och höjningar i enlighet med den lägsta intervallen för satsningar.

Fourth Street (det fjärde kort som varje spelare får och det kort som startar den andra satsningsrundan)
The Fourth Street inträffar när var och en av spelarna får ett fjärde kort som är synligt till de andra spelarna. Vid detta skede har varje spelare två öppna kort och två dolda kort. Denna satsningsrunda påbörjas av spelaren som har den starkaste kombinationen av öppna kort. Denna spelare kan Passa eller Satsa (enligt den lägre intervallen i lågintervallsspel).

Utifall att de två starkaste korten bildar ett par kan den spelare som besitter paret satsa enligt den höga intervallen och alla som hädanefter höjer och/eller synar gör detta enlighet med denna höga intervall.

[Om två spelare har lika starka händer blir spelaren som sitter närmast till vänster om Given den som påbörjar satsningen]

Det fjärde kort som spelarna får och det kort som startar den andra satsningsrundan (Fourth Street)
Vid detta skede får alla aktiva spelare ett fjärde kort som är synligt för alla de andra spelarna. Nu har alla spelare två dolda kort och två öppna kort.

Det sjätte kortet
Spelarna får ett sjätte kort som är uppvänt. Nu har spelarna 2 dolda kort samt 4 öppna kort.
Spelaren med den starkaste sammansättningen av 4 öppna kort får börja satsningsrundan.

Sjunde och sista kortet (kallas för The River)
Varje spelare får nu ett sjunde och sista kort som är nervänt (kallas för The River). Varje spelare har nu 4 öppna kort samt 3 kort som är nervända. Spelaren som påbörjade den föregående satsningsrundan påbörjar ännu en runda, den avslutande satsningsrundan.

När den sista satsningsrundan har avslutats får spelaren som påbörjade den vara först ut med att visa hans/hennes dolda kort. Händerna jämförs och spelaren som har den bästa femkortshanden vinner.